Huỳnh Thị Thảo Nhi's Profile

Huỳnh Thị Thảo Nhi

Huỳnh Thị Thảo Nhi

23/04/2002

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (9)

 • Huỳnh Thị Thảo Nhi đã đặt câu hỏi: nuôi cấy mô công nghệ 10 Cách đây 4 tháng

  vì sao cây con tạo ra do nuôi cấy mô thường đồng nhất về mặt di truyền?

 • Huỳnh Thị Thảo Nhi đã đặt câu hỏi: viết thuật toán Cách đây 4 tháng

  TÌm vị trí của số lớn nhất trong dãy số nguyên được nhập từ bàn phím.

 • Huỳnh Thị Thảo Nhi đã đặt câu hỏi: viết thuật toán Cách đây 4 tháng

  tìm tất cả các ước số của một số nguyên dương N.

 • Huỳnh Thị Thảo Nhi đã kết bạn Phan Thiện Hải Cách đây 7 tháng
 • Huỳnh Thị Thảo Nhi đã đặt câu hỏi: giải giúp mình/em với. Cách đây 7 tháng

  giải giúp mình/em với.

  Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?