ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 60 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 60 sách GK Tin học lớp 10

Em suy nghĩ gì vẻ trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trách nhiệm của thế hệ chúng em đối với sự phát triển tin học của nước ta đó là luôn luôn có ý thức bảo vệ thông tin, bảo vệ những thành quả của tin học, không xâm phạm bản quyền sở hữu thông tin... Phải có ý thức bảo vệ lợi ích chung, thực hiện tốt điều Luật Giao dịch điện tử...

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 60 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF