YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - International Organizations

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 14 Lớp 12 củng cố ngữ pháp vừa học và cung cấp thêm một số cụm động từ thường dùng trong tiếng Anh hàng ngày.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

 

YOMEDIA