YOMEDIA

Tính số rN biết L = 2312Å, A = 1/3U = 1/7X = 1/9G

bởi Dương Quá 23/10/2018

Phân tử mARN dài 2312 Å có A = 1/3U =1/7X = 1/9G . Mã kết thúc trên mARN là UAG. Khi tổng hợp một phân tử prôtêin, mỗi loại A, U, G, X môi trường cần cung cấp cho các đối mã của các tARN lần lượt là:

A. 303, 33, 237 và 915.

B. 102, 34, 238 và 306.

C. 203, 67, 472 và 611.

D. 101, 33, 238 và 305.

Chon đáp án đúng và giải thích help me!!!!!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Ta có rN=2312:3,4=680 (rN)

  Mà A+U+X+G=680

  Lại có U=3A ; X=7A; G=9A

  =>A+3A+7A+9A=680

  => A=34

  => U=102 ; X=238 ;G=306

  Do bộ ba kết thúc trên mARN là UAG Nên mỗi loại rN môi trường cung cấp cho các đối mã trên tARN là

  A=rU=102-1=101

  U=rA=34-1=33

  G=rX=239-1=238

  X=rG=306-1=305

  => Đáp án D

  bởi Phạm Trân 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA