ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số Nu các loại biết L = 4080Å, gen A có 2A + 3G = 3120 và gen a có 2A + 3G = 3240

Xét 1 cặp NST tương đồng chứa 1 cặp gen dị.hợp(Aa) ,mỗi gen đều dài 4080 Ăngstron . Gen trội A có 3120 liên kết hidro, gen lặn a có 3240 liên kết hidro.

a, số lượng từng loại Nu trong mỗi loại giao tư bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?

b, Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì số lượng từng loại Nu trong mỗi loại giao tư được hình thành bằng bao nhiêu?

c, Nếu cho các loại giao tư khong bình thường đó tái hợp với giao tư bình thường chứa gen lặn nói trên thì số lượng từng loại Nu của mỗi loại hợp tử bằng bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, Gen = \(\dfrac{4080}{3,4}\)x2= 2400 Nu

  Giao tử chứa gen A: 2A+3G =3120

  2A+2G=2400. Giải ra ta có: A=T=480 ; G=X=720

  Giao tử chứa gen a:

  2A+3G =3240

  2A+2G=2400. Giải ra ta có: A=T=360; G=X=840

  b, Có 2 loại giao tử: Aa và 0

  Giao tử Aa có: A=T=480 + 360= 840 Nu

  G=X=720+840= 1560 Nu

  Giao tử 0 có: A=T=G=X=0 Nu

  c, Số lượng từng loại Nu của mỗi loại hợp tử:

  - Aaa có: A=T= 1200 Nu G=X=2400 Nu

  -a0 có: A=T=360 Nu G=X= 840 Nu

    bởi Nguyễn Nam 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1