YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 10 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 10 sách GK Sinh lớp 9

Phát biểu nội dung của định luật phân li?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng, khác nhau về một cặp tính trạng tương phản F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 10 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON