YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 4 sách BT Sinh lớp 9

Khi lai hai thứ hoa thuần chủng màu đỏ và màu trắng với nhau được F1 đều hoa đỏ. Cho các cây F1 thụ phấn với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ sau :103 hoa đỏ : 31 hoa trắng

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b) Bằng cách nào xác định được cây hoa đỏ thuần chủng ở F2?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) F2 có 103 hoa đỏ : 31 hoa trắng  ≈ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Kết quả giống thí nghiệm của Menđen, nên hoa đỏ là tính trạng trội. Quy ước A - hoa đỏ, a - hoa trắng. Vậy, sơ đồ lai từ P đến F2 như sau:

b) Muốn xác định được cây hoa đỏ thuần chủng ở F2 ta thực hiện phép lai phân tích, nghĩa là cho cây hoa trắng lai với bất kì cây hoa đỏ nào ở F2, nếu kết quả là đồng tính về hoa đỏ thì chứng tỏ đó là cây hoa đỏ thuần chủng (AA).

F2: Hoa đỏ X Hoa trắng

      AA           aa

Fa : Aa - hoa đỏ

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 4 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF