YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 13 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 tr 13 sách BT Sinh lớp 9

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do

A. một nhân tố di truyền quy định.

B. một cặp nhân tố di truyền quy định.

C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.

D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 13 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON