YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 10 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 10 sách GK Sinh lớp 9

Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắtt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thể nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

Gen a quy định mắt đỏ

Sơ đồ lai :

P: Mắt đen x Mắt đỏ

      AA        aa

G:  A         a

F1 :   Aa (Mắt đen)

F1 x F1: Aa x Aa

GF1: A, a   A, a

F2: 1 AA (Mắt đen) : 2 Aa (Mắt đen) : 1 aa (Mắt đỏ)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 10 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON