YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 12 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 12 sách BT Sinh lớp 9

Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng?

A. Tự thụ phấn chặt chẽ.

B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.

C. Thời gian sinh trưởng khá dài.

D. Có nhiều cặp tính trạng tương phản.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Đậu hà lan có đặc điểm:

  • Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.
  • Có nhiều cặp tính trạng tương phản.
  • Thời gian sinh trưởng ngắn.

Vậy đặc điểm không phải của đậu hà lan là thời gian sinh trưởng khá dài.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 12 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON