YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 5 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 5 sách BT Sinh lớp 9

Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

a) Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 cũng chỉ xuất hiện lông đen và lông trắng. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2.

b) Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai như thế nào? Biết rằng, màu lông do 1 gen quy định và nằm trên NST thường?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) F1: đều lông đen, chứng tỏ lông đen là tính trạng trội.

Quy ước : A - lông a - lông trắng.

P: Lông đen x Lông trắng

     AA              aa

Gp: A                a

F1: Aa - lông đen

F1 x F1: Aa x Aa

GF1: (1A : 1a) (1A : 1a)

F2: 1 AA : 2Aa : 1 aa     

→ 3 lông đen : 1 lông trắng

b) Lai phân tích:

P: Lông đen x Lông trắng

     Aa                aa

G: A,a                a

Fa: 1Aa : 1 aa

(1 lông đen : 1 lông trắng )

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 5 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF