YOMEDIA
NONE

Sinh học 9 Bài 2: Lai một cặp tính trạng


Trong bài này các em được tiếp cận quy luật phân li của Menden, tìm hiểu thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng, các em thấy được lôgic từ kết quả phép lai Menđen giải thích và đưa ra quy luật để chứng minh.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thí nghiệm của Men đen

1.1.1. Các khái niệm

 • Kiểu hình: Là tổ hợp các tính trạng của cơ thể.

 • Tính trội: Là tính trạng biểu hiện ở F1

 • Tính trạng lặn: Là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện.

1.1.2. Thí nghiệm

 • Lai hai giống đậu Hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

Lai một cặp tính trạng

1.1.3. Kết luận

Khi lai 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.

1.2. Men đen giải thích kết quả thí nghiệm.

 • Quy ước:

  • Gen A hoa đỏ

  • Gen a hoa trắng

  • Cây đậu hoa đỏ thuần chủng kiểu gen AA

  • Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu gen aa

 • Sơ đồ lai:

P:      Hoa đỏ x Hoa trắng

             AA        aa

G:           A         a

F1               Aa(Hoa đỏ)

F1 x F1:   Aa x Aa

GF1:        A, a   A, a

F2: 1 AA (Hoa đỏ) : 2 Aa (Hoa đỏ) : 1 aa (Hoa trắng)

 • Kết quả:

F2 Tỉ lệ kiểu gen: 1 AA: 2 Aa: 1 aa

    Tỉ lệ kiểu hình: 3 đỏ: 1 trắng.

 • Giải thích:

  • Mỗi tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định.
  • Trong tế bào sinh dưỡng các gen tồn tại thành từng cặp
  • Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng mà không hoà trộn vào nhau.
  • Các nhân tố di truyền được tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh.
 • Quy luật phân li: 

Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về 1 giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

2. Luyện tập Bài 2 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu các thí nghiệm của Men đen và rút ra nhận xét
 • Phát biểu được nội dung quy luật phân ly.
 • Giải thích được kết quả thí nghiệm của Men đen.
 • Nêu được ý nghĩa và ứng dụng của quy luật phân li trong sản xuất và đời sống.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4- 10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 2 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 10 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 10 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 10 SGK Sinh học 9

Bài tập 4 trang 10 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 4 SBT Sinh học 9

Bài tập 3 trang 5 SBT Sinh học 9

Bài tập 6 trang 12 SBT Sinh học 9

Bài tập 11 trang 13 SBT Sinh học 9

3. Hỏi đáp Bài 2 Chương 1 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF