ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số lần nguyên phân và số NST đơn biết tổng số tế bào là 172

có 4 tb I , II , III, IV cùng loài đều nguyên phân 1 số đợt nhỏ dần từ 1->4, tong so tb hinh thành vào cuối qua trình nguyên phân cua ca 4 tb trên là 172

a tính số lần nguyên phan của mỗi tb

b nếu số NST đơn cần cung cấp cho ca 4 tb tren la 2016 thì bộ NSt lưỡng bội cua loai là

chú ý các bn chỉ cần ghi đáp an câu a , còn câu b giải chi tiết

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Gọi số lần NP của 4 TB lần lượt là a, b, c, d

  ta có: 2a + 2b + 2c + 2d = 172 TB

  mà số đợt NP của 4 TB nhỏ dần từ 1 - 4

  Ta có: a = 7; b = 5; c = 3; d = 2

  b. Tổng số NST đơn cung cấp cho 4 TB trên là:

  2n . (172 - 4) = 2016

  2n = 12

    bởi Ha thanh Thuy 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1