ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số tế bào con, số NST biết 9 tế bào nguyên phân 3 lần

Bài 1: Có 9 tế bào của người tiến hành nguyên phân 3 lần. Hãy xác định:

a, Số tế bào con được tạo ra.

b, Số NST có trong tất cả các tế bào con.

c, Số NST mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.

Bài 2: Có 3 tế bào của một loài tiến hành nguyên phân liên tiếp 2 lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 90 NST. Hãy xác định bộ NST 2n của cơ thể.

Bài 3: Một tế bào của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp 7 lần. Hãy xác định:

a, Số NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân.

b, Số NST có trong tất cả các tế bào khi đang ở kỳ sau của lần nguyên phân thứ 5.

c, Số thoi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1a. Số tb con = 9. 23 = 72.

  1b. Số NST trong các tb con = 72. 46 =

  1c. Số NST cần cung cấp = 9. (23 - 1). 46 =

  2. Bộ NST 2n = 90: [3.(22 - 1)] =

  3a. Số NST cần cung cấp = (27 - 1). 8 =

  3b. Số NST trong các tế bào ở kỳ sau lần nguyên phân thứ 5 = 25-1. 8.2 =

  3c. Số thoi xuất hiện = 27 - 1 =

    bởi Xinh Xinh Vân Anh 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1