YOMEDIA

Bài tập 1 trang 101 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 101 sách GK Sinh lớp 9

Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hoá? Cho ví dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hoá vì các gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp (sơ đồ minh hoạ hình 34.3 SGK).

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 101 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lương Song Tiên

  ở đồng ngô,đếm được

  1201 cây cao : 400 cây thấp

  a. Xđ T2 trội -lặn và QƯG

  b. Xđ KG,KH giống đã đem trồng

  c. Tính khối lượng thu dc từ đồng ngô trên,biết mỗi cây có trung bình 2 quả,mỗi quả to nặng 0,4kg,mỗi quả nhỏ nặng 0,3kg

  d. Tính khối lượng năng suất giảm cho thoái hóa từ đồng ngô trên?

                                                                                                                  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Tại sao lai khác dòng có thể tạo ưu thế lai?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA