ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 62 sách BT Sinh lớp 9

Quần thể ban đầu có tỉ lệ các kiểu gen : 0,1 AA : 0.8 Aa : 0.1 aa. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Ta có:

 • Tỉ lệ kiểu gen gị hợp: \( Aa = 0,8.({\frac{1}{2})^3} = 0,1\)

Vậy tỉ lệ sau 3 thế hệ tự thụ là 0,45 AA + 0,1 Aa + 0,45 aa = 1. 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 62 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tiên Cẩm

  ở đồng ngô,đếm được

  1201 cây cao : 400 cây thấp

  a. Xđ T2 trội -lặn và QƯG

  b. Xđ KG,KH giống đã đem trồng

  c. Tính khối lượng thu dc từ đồng ngô trên,biết mỗi cây có trung bình 2 quả,mỗi quả to nặng 0,4kg,mỗi quả nhỏ nặng 0,3kg

  d. Tính khối lượng năng suất giảm cho thoái hóa từ đồng ngô trên?

                                                                                                                  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Sơn Ca

  Tại sao lai khác dòng có thể tạo ưu thế lai?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Mk đang cần gấp mong mọi người giúp mk

  Gen A quy định thân cao. Gen a quy định thân thấp. Ở thế hệ P có kiểu gen dị hợp Aa(thân cao) cho tự thụ phấn 2 lần liên tiếp.Hãy cho biết tỉ lệ %của kiểu gen ở thể đồng hợp và ở thể dị hợp thế hệ F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1