ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 62 sách BT Sinh lớp 9

Quần thể ban đầu có : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Quần thể gồm toàn AA, aa sau n thế hệ tự thụ thì tỉ lệ kiểu gen vẫn như cũ.

⇒ Quần thể ban đầu có: 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen 31 AA : 11 aa.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 62 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1