ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 62 sách BT Sinh lớp 9

 

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu sen ở thế hệ ban đầu là : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở thế hệ tiếp theo là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
  • Tỉ lệ kiểu gen: \( {\rm{AA}} = \frac{{0,45}}{{0,45 + 0,30}} = 0,6\)
  • Tỉ lệ kiểu gen: \( {\rm{Aa}} = 1 - 0,6 = 0,4\)

Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen của F1 là:

  • Tỉ lệ kiểu gen: \( {\rm{Aa}} = 0,4 \times \frac{1}{2} = 0,2\)
  • Tỉ lệ kiểu gen: \( {\rm{AA}} = 0,6 + 0,2 \times \frac{1}{2} = 0,7\)
  • Tỉ lệ kiểu gen: \( {\rm{aa}} = 0,2 \times \frac{1}{2} = 0,1\)

Vậy sau 1 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen ở F1 là: 0,7 AA + 0,2 Aa + 0,1 aa

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 62 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1