YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 65 SBT Sinh học 9

Giải bài 15 tr 65 sách BT Sinh lớp 9

Kết quả nào dưới đây không phải là do hiện tượng giao phối gần?

A. hiện tượng thoái hoá.

B. tỉ lộ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm.

C. tỉ lệ thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng.

D. tạo ra dòng thuần.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Tỉ lệ thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng không phải là do hiện tượng giao phối gần.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 65 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON