ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 61 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 61 sách BT Sinh lớp 9

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ n?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
 • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hộ tự thụ phấn thứ nhất là:

                \( \frac{1}{4}{\rm{AA}}:\frac{1}{2}{\rm{Aa:}}\frac{1}{4}{\rm{aa}}\)

 • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ hai là:

                \( \frac{3}{8}{\rm{AA}}:\frac{1}{4}{\rm{Aa:}}\frac{3}{8}{\rm{aa}}\)

 • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba là:

                \( \frac{7}{{16}}{\rm{AA}}:\frac{1}{8}{\rm{Aa:}}\frac{7}{{16}}{\rm{aa}}\)

 • Qua 3 thế hệ tự thụ phấn cho thấy cứ qua mỗi thế hộ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp tử giảm đi 1/2.

Vậy, qua n thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp \( Aa{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{1}{{{2^n}}}\). Tỉ lệ các thể đồng hợp là: \( AA{\rm{ }} = {\rm{ }}aa{\rm{ }} = \frac{{(1{\rm{ }} - {\rm{ }}{{\left( {1/2} \right)}^n})}}{2}\).

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 61 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Song Thu

  a. Khác loài thuộc cùng 1 chi

  b. Khác loài nhưng có đặc điểm hình thái giống

  c. Sống trong cùng 1 khu vực địa lý

  d. Có quan hệ họ hàng gần nhau trong cùng loài

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  bach dang

  a. Tự thụ phấn

  b. Giao phối cận huyết       

  c. Cho lai giữa các cá thể bất kì

  d. Cả a và b đều đúng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  a. tạo ra dòng thuần.

  b. tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm.

  c. hiện tượng thoái hoá.

  d. tạo ưu thế lai.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1