YOMEDIA
NONE

Bài tập 17 trang 65 SBT Sinh học 9

Giải bài 17 tr 65 sách BT Sinh lớp 9

Hiện tượng thoái hoá giống ở một số loài sinh sản hữu tính là do

A. lai khác dòng.

B. lai khác loài, khác chi.

C. lai khác giống, lai khác thứ.

D. tự thụ phấn, giao phối cận huyết.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Hiện tượng thoái hoá giống ở một số loài sinh sản hữu tính là do tự thụ phấn, giao phối cận huyết.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 65 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON