Sinh học 9 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần


Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật, vai trò của 2 trường hợp trên trong chọn giống.Các em sẽ biết được phương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn.

Tóm tắt lý thuyết

1. Hiện tượng thoái hoá

1.1. Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn

  • Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn là hiện tượng các cá thể của thế hệ kế tiếp có sức sống dần biểu hiện các dấu hiệu như phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết, bộc lộ đặc điểm có hại.
    • Ví dụ: hồng xiêm, bưởi, vải thoái hoá quả nhỏ, ít quả, không ngọt.

Thoái hóa do tự thụ phấn qua các thế hệ

Thoái hóa do tự thụ phấn qua các thế hệ

1.2. Hiện tượng thoái hoá do giao phối gần ở động vật

  • Giao phối gần (giao phối cận huyết) là sự giao phối giữa các con cái sinh ra từ 1 cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con cái của chúng.
  • Giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hoá ở thế hệ con cháu: Sinh trưởng và phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non.

Thoái hóa do giao phối gần

Thoái hóa do giao phối gần

2. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá

Tự thụ phấn ở thực vật hoặc giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hoá vì tạo ra cặp gen lặn đồng hợp gây hại cho cơ thể biểu hiện.

3. Vai trò của phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết trong chọn giống

Trong công tác giống cây trồng vật nuôi, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần, thuận lợi cho sự kiểm tra đánh giá kiểu gen của từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể, chuẩn bị lai khác dòng để tạo ưu thế lai.

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Hiểu và trình bày được nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật, vai trò của 2 trường hợp trên trong chọn giống.

  • Trình bày được phương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn.

Các em cố gắng luyện tập Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 34Giải bài tập Sinh học 9 Bài 34 để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần để cộng đồng Sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Bài 35: Ưu thế lai ở bài sau nhé!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn