YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 62 sách BT Sinh lớp 9

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục đến thế hệ cuối cùng có tỉ lệ dị hợp bằng 1/16. Xác định số thế hệ tự thụ phấn?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Quần thể ban đầu toàn Aa sau n tự thụ tỉ lệ Aa =\(\frac{1}{{16}}\) 

suy ra: \( {\left( {\frac{1}{2}} \right)^n} = \frac{1}{{16}} \) -> n=4

Vậy quần thể tự thụ qua 4 thế hệ.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON