Đặc điểm nào giúp nâng cao tỉ lệ thụ tinh?

bởi Nguyen Ngoc 04/10/2018
Mọi người giải giúp mình câu này với! Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào giúp nâng cao tỉ lệ thụ tinh? A. Thụ tinh trong. B. Chăm sóc trứng và con. C. Thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, chăm sóc trứng và con. D. Đẻ con, thai sinh.

Câu trả lời (1)

  • Đáp án:C Vì ở trội k hoàn toàn thì mang tính trạng trung gian giữa alen lặn và trội còn ở đồng trội thể dị hợp biểu hiện tính trạng của alen trội trong KG đó

    bởi Tran Nhat Minh 04/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan