YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 70 sách GK Sinh lớp 12

Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần thể và cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen hay không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Ta có: Tổng số cá thể trong quần thể là 120 + 400+ 680= 1200 cá thể

  • Tần số alen A: (120 + 400/2)/1200 = 0,266
  • Tần số alen a: 1 – 0,266 = 0,734
  • Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,07AA + 0,39Aa + 0,54aa

Quần thể cân bằng khi: p2 + 2pq + q2 = 1

⇒ Do đó quần thể chưa cân bằng.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF