ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo) - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 17 cấu trúc di truyền của quần thể thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về cấu trúc di truyền của quần thể cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (136 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1