YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 70 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 70 sách GK Sinh lớp 12

Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối

  • Các cá thể giao phối tự do với nhau.
  • Quần thể giao phối đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
  • Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 70 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON