YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 70 sách GK Sinh lớp 12

Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng Hacđi- Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau. Giải thích.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Gen trên NST giới tính sẽ không thể cần bằng di truyền sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên khi tần số alen ở hai giới là không như nhau trong thế hệ bố mẹ. Vì Gen nằm trên NST X có nhiều đặc điểm khác so với gen năm trên NST Y → Tần số kiểu gen giữa các giới khác nhau

Ví dụ: quần thể:
0,5XAY : 0,5XaY ở giới đực
0,1XAXA : 0,5XAXa : 0,4XaXa ở giới cái
Tần số alen 2 giới không bằng nhau

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF