RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 87 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 87 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Một số quần thể có cấu trúc di truyền như sau:

a) 0,42 AA ; 0,48 Aa ; 0,10 aa

b) 0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aa

c) 0,34 AA ; 0,42 Aa ; 0,24 aa

d) 0,01 AA ; 0,18 Aa ; 0,81 aa

Quần thể nào nếu trên ở trạng thái cân bằng di truyền? Xác định tần số tương đối của các alen ở mỗi quần thể.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Quần thể có trạng thái cân bằng di truyền là b và d

* Tần số alen ở các quần thể là:

a) Tần số của alen A là 0,66 và alen a là 0,34

b) Tần số của alen A là 0,5 và alen a là 0,5

c) Tần số của alen A là 0,55 và alen a là 0,45

d) Tần số của alen A là 0,10 và alen a là 0,90

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 87 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)