YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 87 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 87 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Một số quần thể có cấu trúc di truyền như sau:

a) 0,42 AA ; 0,48 Aa ; 0,10 aa

b) 0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aa

c) 0,34 AA ; 0,42 Aa ; 0,24 aa

d) 0,01 AA ; 0,18 Aa ; 0,81 aa

Quần thể nào nếu trên ở trạng thái cân bằng di truyền? Xác định tần số tương đối của các alen ở mỗi quần thể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Quần thể có trạng thái cân bằng di truyền là b và d

* Tần số alen ở các quần thể là:

a) Tần số của alen A là 0,66 và alen a là 0,34

b) Tần số của alen A là 0,5 và alen a là 0,5

c) Tần số của alen A là 0,55 và alen a là 0,45

d) Tần số của alen A là 0,10 và alen a là 0,90

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 87 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON