YOMEDIA

Sinh Học 12 Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể

Di truyền học quần thể cho thấy các đặc trưng di truyền của một quần thể như tần số alen, thành phần kiểu gen có xu hướng biến đổi ra sao qua các thế hệ, đồng thời cũng giới thiệu quy luật Hacđi – Vanbec về sự cân bằng của tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối. Hãy cùng Hoc247 củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng làm các bài tập SGK. Nội dung chi tiết xem tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF