YOMEDIA

Bài tập 2 trang 52 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 52 sách BT Sinh lớp 12

Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec là gì?

A. Không có sự di chuyển gen giữa các quần thể lân cận cùng loài.

B. Quần thể đủ lớn và có sự giao phối ngẫu nhiên.

C. Không có đột biến và chọn lọc tự nhiên.

D. Cả A, B và C

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Điều kiện nghiệm đúng của định luật:

  • Quần thể phải có kích thước lớn.
  • Các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên.
  • Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).
  • Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.
  • Không có sự di - nhập gen.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 52 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA