Điều hòa hoạt động của gen

bởi Băng Nhật ngày 03/09/2017

Một Operon của vi khuẩn E.Coli có 3 gen cấu trúc là X,Y,Z. Người ta phát hiện 1 dòng vi khuẩn bị đột biến trong sản phẩm của gen Y bị thay đổi vè trình tự và soos lượng axit amin còn sản phẩm của gen X và Z vẫn bình thường. Nhiều khả năng trật tự của các gen cấu trúc trong operon này kể từ promotor là:

A. Y,Z,X

B. Z,Y,X 

C. Y,X,Z

D. X,Z,Y

Câu trả lời (2)

 • Trình tự của gen sẽ là X,Z,Y gen Y ở cuối vì nếu gen Y đột biến sẽ không làm ảnh hưởng đến trình tự của gen X, Z nha bạn.

   

  bởi Huong Duong ngày 05/09/2017
  Like (0)
 • D

  bởi Đặng Quỳnh ngày 11/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan


 • A. Gen điều hòa, gen khởi động, vùng chỉ huy.
  B. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.
  C. Vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.
  D. Gen điều hòa,vùng khởi động, vùng chỉ huy.

 • Ai biết xung phong trả lời giúp bạn cái đi..... wink

  Khi nói về điều hòa hoạt động của gen, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn dịch mã.

  B. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực rất phức tạp, có thể xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau như: điều hòa phiên mã, điều hòa dịch mã, …

  C. Điều hòa hoạt động của gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào.

  D. Để điều hòa được quá trình phiên mã thì mỗi gen ngoài vùng mã hóa cần có các vùng điều hòa