vai trò của protein ức chế khi môi trường có đường lactose

bởi khuuthihoai nhung ngày 24/02/2018

vai trò của protein ức chế khi môi trường có đường lactose

 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan