YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 59 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 59 sách GK Sinh lớp 10

Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những khoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của các enzim? Giải thích?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia tế bào thành những ngăn tương đối cách biệt. Cấu trúc như vậy, có lợi cho hoạt động của enzim:

  • Tạo điều kiện cho sự phối hợp hoạt động của các enzim vì mỗi enzim có một điều kiện môi trường hoạt động khác nhau.
  • Trong tế bào enzim hoạt động theo kiểu dây chuyền, sản phẩm của phản ứng do enzim trước đó xúc tác sẽ là cơ chất cho phản ứng do enzim sau tác động ⇒ Thuận lợi cho việc cung cấp và vận chuyển cơ chất

Ví dụ, trong hạt lúa mạch đang nảy mẩm, anilaza phân giải tinh bột thành mantozơ và mantaza sẽ phân giải tiếp mantozơ thành glucozơ.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 59 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF