YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 77 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 1 tr 77 sách GK Sinh lớp 10 NC

Enzim là gì? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo ra trong cơ thể sống, có thành phần cơ bản là prôtêin.
  • Enzim có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hoá của các chất tham gia phản ứng, do đó làm tăng tốc độ phản ứng.
  • Ví dụ, tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hoá vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 77 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON