ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 15 trang 97 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 tr 97 sách BT Sinh lớp 10

Enzim Ureara chỉ xúc tác cho phản ứng thủy phân của urê thành NH3, COmà không tác dụng lên bất kì chất nào khác. Đây là đặc tính gì của enzim?

A. Tính chọn lọc.

B. Tính đặc trưng về phản ứng.

C. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

D. Tính đặc hiệu tương đối. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 
  • Đây là đặc tính đặc hiệu tuyệt đối của enzim.

⇒ Đáp án: C 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 97 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1