ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 97 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 tr 97 sách BT Sinh lớp 10

Đa số các enzim trong dạ dày người hoạt động tối ưu ở?

A. pH < 7.

B. pH = 7.

C. pH > 7.

D. Cả 3 điều kiện trên. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 
 
  • Đa số các enzim trong dạ dày người hoạt động tối ưu ở pH < 7.

⇒ Đáp án: A 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 97 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1