RANDOM

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 14 Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 14 về Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất 
  • B. Tham gia vào thành phần của các chất tổng hợp được
  • C. Điều hoà các hoạt động sống của cơ thế 
  • D. Cả 3 hoạt động trên 
  • A. Pôlisaccarit
  • B. Prôtêin
  • C. Mônôsaccrit
  • D. Photpholipit
  • A. Chất tham gia cấu tạo Enzim
  • B. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng cho do Enzim xúc tác
  • C. Chất tham gia phản ứng do Enzim xúc tác 
  • D. Chất tạo ra do nhiều Enzim liên kết lại 
  • A. Tạo các sản phẩm trung gian 
  • B. Tạo ra Enzim - cơ chất 
  • C. Tạo sản phẩm cuối cùng 
  • D. Giải phóng Enzim khỏi cơ chất 
  • A. Hoạt tính Enzim tăng lên 
  • B. Hoạt tính Enzim giảm dần và có thể mất hoàn toàn 
  • C. Enzim không thay đổi hoạt tính 
  • D. Phản ứng luôn dừng lại 
 • Câu 6:

  Trung tâm hoạt động của enzym có chức năng nào sau đây?

  • A. Là nơi diễn ra và đảm bảo cho enzym vận dộng được.
  • B. Làm tăng hoạt tính xúc tác phản ứng của các enzym.
  • C. Quy định khả năng có hoạt tính xúc tác mạnh cua enzym.
  • D. Liên kết với cơ chất và xúc tác làm biến đồi cơ chất để tạo ra sản phẩm.
 • Câu 7:

  Vì sao khi nhiệt độ môi trường tăng cao quá giới hạn thì enzym bị bất hoạt?

  • A. Vì enzym có bàn chất photpholipit khi nhiệt độ môi trường tăng cao thi enzym bị tan chảy.
  • B. Vì enzvm có bản chất là prôtêin cho nên khi nhiệt độ tăng quá cao thì prôtêin bị biến tính.
  • C. Vì khi đó enzym bị đốt cháy.
  • D. Vì khi đó cơ chất bị phá vỡ, cấu trúc không tương thích với enzym.
 • Câu 8:

  Người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

  Dùng củ khoai tây (có chứa enzvm catalaza) cắt làm 3 mẫu:

  + Mầu 1 đưa luộc chín

  + Mẫu 2 bỏ vào tủ đá lạnh (làm trước khoảng 30 phút)

  + Mẫu 3 ớ điều kiện bình thường. Dùng ống hút nhỏ lên mỗi mẫu khoai một giọt H2O2.

  Hiện tượng quan sát được từ thí nghiệm trên là:

  • A. Ở cả 3 mẫu lượng bọt khí sủi lẻn là như nhau.
  • B. Ở mẫu 1 lượng bọt khí sùi lên nhiều nhất
  • C. Ở mẫu 3 lượng bọt khí sủi lên nhiều nhất.
  • D. Ở mẫu 2 lượng bọt khí sùi lên ít nhất.
 • Câu 9:

  Giả sử có một phản ứng được xúc tác bởi một loại enzym. Tốc độ cùa phán ứng sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây?

  • A. Tăng nồng độ enzym.
  • B. Giảm nhiệt độ của môi trường,
  • C. Giảm nồng độ của chất.      
  • D. Thav đồi độ pH của môi trường.
AMBIENT
?>