YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 59 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 59 sách GK Sinh lớp 10

Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Cấu trúc:

 • Thành phần: chỉ gồm Prôtêin hoặc Prôtêin kết hợp với một chất không phải prôtêin.
 • Cấu trúc hóa học: có một vùng chuyên biệt gọi là trung tâm hoạt động, đây là một chỗ lõm hoặc khe hở nhỏ trên bề mặt enzim
 • Cấu hình của trung tâm hoạt động phải tương thích với cấu hình không gian của cơ chất.

Cơ chế tác động:

 • Gồm các bước:
  • Enzim kết hợp với cơ chất tạo thành phức hợp Enzim – cơ chất.
  • Enzim tương tác với cơ chất tạo sản phẩm.
  • Sản phẩm tạo thành và enzim được giải phóng nguyên vẹn.
  • Liên kết enzim – cơ chất mang tính đặc thù. Mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một phản ứng.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 59 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON