YOMEDIA

Sinh Học 10 Chương 3: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Trong Tế Bào

Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Trong Tế Bào bao gồm nội dung:

  • Chuyển hoá năng lượng.
  • Chuyển hoá vật chất – vai trò của enzim.
  • Hô hấp và quang hợp.
  • Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

Chủ đề Sinh Học 10

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON