Sinh Học 10 Chương 3: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Trong Tế Bào

 • Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

  Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
  Trong bài này các em được tìm hiểu về năng lượng và các dạng năng lượng tồn tại trong tế bào, thành phần cấu trúc và vai trò của năng lượng ATP, chuyển hoá vật chất và năng lượng trog tế bào.

  9 trắc nghiệm 28 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  Trong bài này các em được tìm hiểu kiến thức về enzim như thành phần cấu tạo, cơ chế tác động, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzim và vai trò quan trọng của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào. Các em giải thích được cơ chế chìa khoá ổ khoá trong hoạt động của enzim.

  9 trắc nghiệm 14 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Thực hành Một số thí nghiệm về enzim

  Bài 15: Thực hành Một số thí nghiệm về enzim
  Trong bài học này các em được trực tiếp tiến hành thí nghiệm chứng minh hoạt động của enzim catalaza và enzim trong dứa tươi ở trong các môi trường khác nhau. Biết được ứng dụng của enzim để tách chiết ADN và các thành phần khác.

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Hô hấp tế bào

  Bài 16: Hô hấp tế bào
  Trong bài này các em được tìm hiểu về quá trình hô hấp trong tế bào về: Khái niệm, các giai đoạn chính của quá trình hô hấp như quá trình đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền electron. Qua kết quả của quá trình hô hấp chứng minh được ti thể là nhà máy cung cấp năng lượng cho tế bào.

  8 trắc nghiệm 11 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Quang hợp

  Bài 17: Quang hợp
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về quá trình quang hợp như: Khái niệm quang hợp, các pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp cụ thể đi sâu vào khái niệm, vị trí diễn ra, nguyên liệu, diễn biến và kết quả. Từ đó tìm ra được mối quan hệ giữa hai pha trong quá trình quang hợp.

  11 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết