ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 tr 92 sách BT Sinh lớp 10

Cho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH tới hoạt tính của enzim? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 
  • Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hoạt tính của enzim.
    • Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu ( tại nhiệt độ đó enzim có hoạt tính cao nhất)
    • VD: các enzim ở tế bào người hoạt động tối ưu ở khoảng nhiệt độ 35oC – 40oC, khi vượt quá nhiệt độ tối ưu,thì hoạt tính enzim bị giảm hoặc mất hẳn. VD: khi cơ thể người bị sốt…
  • Ảnh hưởng của pH tới hoạt tính của enzim:
    • Mỗi enzim có pH tối ưu riêng, đa số các enzim có pH tối ưu từ 6 đến 8. Có enzim hoạt động tối ưu trong môi trường axit
    • VD: pepsin có pH tối ưu là 2.  

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 92 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1