ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 16 trang 97 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 tr 97 sách BT Sinh lớp 10

Enzim lipaza chỉ xúc tác cho các phản ứng thủy phân các loại lipit. Đó là đặc tính gì của enzim?

A. Tính đặc trưng.

B. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

C. Tính chọn lọc.

D. Tính đặc hiệu tương đối. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

 
 
  • Đó là đặc tính đặc hiệu tương đối của enzim.

⇒ Đáp án: D 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 97 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1