YOMEDIA

Bài tập 10 trang 96 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 tr 96 sách BT Sinh lớp 10

Cơ chất là gì?

A. Là chất tạo thành sau phản ứng

B. Là chất chịu sự tác động của enzim.

C. Là chất làm tăng tốc độ phản ứng.

D. Là chất làm giảm tốc độ phản ứng. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 • Cơ chất là chất chịu sự tác động của enzim.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 96 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Thu Hang

  Hoạt động nào sau đây là của enzim?
  a. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất
  b. Tham gia vào thành phần của các chất tổng hợp được
  c. Điều hoà các hoạt động sống của cơ thế 
  d. Cả 3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>