ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 10 trang 96 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 tr 96 sách BT Sinh lớp 10

Cơ chất là gì?

A. Là chất tạo thành sau phản ứng

B. Là chất chịu sự tác động của enzim.

C. Là chất làm tăng tốc độ phản ứng.

D. Là chất làm giảm tốc độ phản ứng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 
  • Cơ chất là chất chịu sự tác động của enzim.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 96 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1