ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 83 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 tr 83 sách BT Sinh lớp 10

a) So sánh Enzim và chất xúc tác vô cơ?
b) Các ví dụ sau đây nói lên đặc tính gì của Enzim? 

Ví dụ về đặc tính của enzim

Kết luận

Ôxiđôrêđuctaza là enzim chỉ xúc tác cho phản ứng ôxi hoá - khử.

 

Urêaza chỉ xúc tác cho phản ứng thuỷ phân urê thành CO2, NH3.

 

1 nguyên tử sắt phải mất 300 năm để phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2. Nhưng 1 phân tử enzim catalaza thì chỉ cần 1 giây để có thể phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2.

 

Alcoholđêhiđrôgenaza xúc tác cho phản ứng phân huỷ và tổng hợp rượu

C2H5OH + NAD+ ⇔ CH3CHO + NADH2

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

a) So sánh enzim và chất xúc tác vô cơ:

  • Giống nhau:
    • Đều có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng.
    • Không bị biến đổi sau phản ứng.
  • Khác nhau:
    • Chất xúc tác vô cơ có thể hoạt động ở nhiệt độ cao, enzim thường chỉ hoạt động ở nhiệt độ bình thường của cơ thể.
    • Chất xúc tác vô cơ thường có thời gian tác động lâu hơn, enzim xúc tác cho phản ứng hoá sinh nhanh hơn.

b)  

Ví dụ về đặc tính của enzim

Kết luận

Ôxiđôrêđuctaza là enzim chỉ xúc tác cho phản ứng ôxi hoá - khử.

Enzim có tính đặc hiệu phản ứng.

Urêaza chỉ xúc tác cho phản ứng thuỷ phân urê thành CO2, NH3.

Enzim có tính đặc hiệu cơ chất.

1 nguyên tử sắt phải mất 300 năm để phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2 Nhưng 1 phân tử enzim catalaza thì chỉ cần 1 giây có thể phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2.

Enzim có hoạt tính mạnh.

Alcoholđêhiđrôgenaza xúc tác cho phản ứng phân huỷ và tổng hợp rượu:

C2H5OH + NAD+ ⇔ CH3CHO + NADH2

Enzim xúc tác 2 chiều của phản ứng thuận nghịch.

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 83 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1