YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 97 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 tr 97 sách BT Sinh lớp 10

Đa số Enzim trong cơ thể người hoạt động tối ưu ở khoảng nhiệt độ:

A. 20 - 30oC

B. 30 - 40oC

C. 40 - 50oC

D. 50 - 60o

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Đa số Enzim trong cơ thể người hoạt động tối ưu ở khoảng nhiệt độ 30 - 40oC.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 97 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON