YOMEDIA

Bài tập 23 trang 100 SBT Sinh học 10

Giải bài 23 tr 100 sách BT Sinh lớp 10

Trong thí nghiệm tách chiết ADN, sử dụng nước tẩy rửa nhằm mục đích

A. phân giải prôtêin.

B. phân giải lipit.

C. làm sạch ống thí nghiệm.

D. kết tủa ADN. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

  • Trong thí nghiệm tách chiết ADN, sử dụng nước tẩy rửa nhằm mục đích phân giải lipit.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 100 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA