ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 9 trang 96 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 tr 96 sách BT Sinh lớp 10

Enzim là gì?

A. Là chất làm tâng tốc độ phản ứng hoá học.

B. Là chất xúc tác sinh học được tạo bởi cơ thể sống.

C. Là chất không bị biến đổi sau phản ứng.

D. Là chất bị biến đổi tạo sản phẩm trong phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 
  • Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo bởi cơ thể sống.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 96 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1