AMBIENT

Bài tập 2 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 tr 92 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày cơ chế tác dụng của enzim? Cho ví dụ minh hoạ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 • Cơ chế tác động:
  • Thoạt đầu, enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzim-cơ chất. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm (hình 1). Liên kết enzim-cơ chất mang tính đặc thù. Vì thế, mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một phản ứng.

 • Hình 1. Sơ đồ mô tả cơ chế tác động của enzim saccaraza - một loại enzim phân huỷ đường saccarôzơ thành glucôzơ và fructôzơ .

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 92 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Ha

  Câu 1 : Trình bày các dạng năng lượng của tế bào?

  Câu 2 : Cấu tạo, vai trò của ATP ?

  Câu 3:cấu tạo, cơ chế tác động của enzim?

  Câu 4 : Nêu vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất?

  Câu 5 giải thích các hiện tượng ngâm rau sống trong nước muối để diệt vi khuẩn ? ;sào rau ,rau quắt lại ? ;ngâm mơ trong đường 1 thời gian thì mơ quắt ?

  "Các bạn làm nhanh hộ mình ,đang ôn học kì"

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>