RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 13 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 13 sách GK Sinh lớp 10

Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?

a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Những giới sinh vật thuộc sinh vật nhân thực là: Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

⇒ Đáp án: b.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 13 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Khánh An

  A. Thủy tức

  B. Trùng lỗ

  C. Dây sống đầu

  D. Da gai

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Phung Hung

     A. Động vật chứa riboxom có chân còn trong tế bào thực vật thì không có chân.

     B. Ở tế bào động vật nhân có vai trò sinh lí trung tâm còn vai trò này ở tế bào giới thực vật do lục lạp đảm nhận.

     C. Tế bào động vật có màng nguyên sinh còn tế bào thực vật chỉ có màng xenlulozo.

     D. Giới động vật có cơ quan vận động và hệ thần kinh còn thực vật thì không.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)