Nêu hiện tượng khi cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)

bởi Nguyễn Trung Thành 29/04/2019

Các bn giải dùm mk bài này vs ạ!!

*Nêu hiện tượng quan sát đc và vt PTHH xảy ra,ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

1.Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)

2.Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

3.Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc

4.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

5.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3

6.Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chứa dd NaOH có để sắn 1 mấu giấy quỳ tím

7.Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

8.Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4,sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ.

9.Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl.

10.Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.

11.Đốt nóng đỏ 1 đoạn dây sắt cho vào bình chứa khí oxi.

12.Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

13.Cho Na(r) vào cốc nc có pha phenolphtalein.

14.Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.

15.Đun nóng ống nghiệm chứa CuSO4.

Câu trả lời (1)

 • 1. Hiện tượng: kẽm tan dần, sủi bọt khí H2

  PT: Zn+ 2HCl----->ZnCl2+ H2

  2. Hiện tượng: Al tan dần, sủi bọt khí H2

  PT: 2Al+3H2SO4(loãng)---->Al2(SO4)3+ 3H2

  3. Hiện tượng: Al tan dần, sủi bọt H2

  PT: Al+ H2O+ NaOH------> NaAlO2+ 3/2H2

  4. Hiện tượng: Sủi bọt khí Hidro clorua(mùi xốc), có kết tủa trắng

  PT: BaCl2+ H2SO4----->BaSO4↓+ HCl↑

  5. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng

  PT: BaCl2+ Na2CO3----->BaCO3↓+ 2NaCl

  6. Hiện tượng: Quỳ tím trong lọ NaOH nhạt màu dần (xanh) --> k màu nếu vừa đủ hoặc hóa đỏ nếu HCl dư

  PT: NaOH+ HCl------>NaCl+ H2O

  7. Hiện tượng: Đinh sắt tan dần đồng thời màu xanh của dd CuSO4 nhạt dần, có xuất hiện kim loại màu đỏ bám vào đinh sắt

  PT: Fe+ CuSO4----->FeSO4+ Cu↓

  8. Hiện tượng: + Khi cho NaOH vào CuSO4 tạo kết tủa xanh lam

  + Khi đun kết tủa thì tạo thành Kl màu đen

  PT: 2NaOH+ CuSO4------> Na2SO4+ Cu(OH)2

  Cu(OH)2---to---> CuO+ H2O

  9. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng

  PT: AgNO3+ NaCl---->AgCl↓+ NaNO3

  10. k có hiện tượng( thực tế vẫn xảy ra p/ư nếu sục khí Oxi tạo thành CuCl2 có màu lục nhạt)

  11. Hiện tượng: Sắt cháy sáng trong lọ chứa Oxi tạo thành oxit màu nâu đỏ

  PT : 3Fe+ 2O2----> Fe3O4

  2 Fe3O4+ 1/2O2(dư)-----> 3Fe2O3( p/ư này xảy ra nếu oxi dư )

  12. k có hiện tượng

  13. Na tan trong dd- sủi bọt khí- phenol chuyển sang màu hồng

  PT:2Na+ 2H2O----->2NaOH+ H2

  14. Al cháy sáng trong kk tạo thành chất rắn màu trắng

  PT: 2Al+ 3/2O2---->Al2O3

  15. k có hiện tượng

  bởi Nguyễn Thị Phượng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Trà Long

  Cho hỗn hợp Al và Fe td với dung dịch chứa agno3 và cu(no3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí ba vày lên. Xác định thành phần của B và D. Viết phương trình phản ứng

 • Đào Thị Nhàn

  Hoàn thành các phương trình sau

  Fe2O3 -> Fe

  FeO -> Fe

  O2 -> Fe3O4

  Fe2O3 -> Fe3O4

  Fe3O4 -> Fe

  Fe3O4 -> S

 • Hoa Lan

  1.Khi cho m gam hỗn hợp X(Al và Fe2O3) tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng khối lượng X còn lại bằng 78,05% khối lượng ban đâu

  a)Tính thành phần % m các chất trong X

  b)Khi cho thêm 2,7g Al vào m gam hỗn hợp X thì ta được hỗn hợp Y mà Al chiếm 36% hỗn hợp.Tính m (12,3g)

  2Cho 12,45g hh X(Al Fe)tác dụng vừa đủ với 250g dd HCl.Sau khi pứ kết thúc,khối lượng dd Y thu được nặng hơn dd HCl đã dùng là 11,7g

  a)Tìm thành phần % m các chất trong X (32,53% và 67,47%)

  b)Tính m các muối trong Y (20.025g và 19,05g)

  c)Xác định nồng độ % của dd HCl đã dùng (10,95%)

  3.Cho hh X trong ống kín chứa 5,9g(Fe FeO Fe2O3)đốt nóng rồi cho luồng khí H2 đi qua.Phản ứng xảy ra hoàn toàn,trong ống còn lại 4,9g Fe.Nếu lấy 5,9g hh X vào dd CuSO4.Sau pứ hoàn toàn,lọc lấy chất rắn,sấy khô đem cân dc 6,2g.Tính thành phần m trong X (2,1gFe 1,8gFeO 2gFe2O3)

 • thu hằng

  E là một oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa 2 gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là y gam. hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dd F thu được 3,7x gam muối G. Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Xác định CT của E,G. thể tích NO (đktc) theo x,y.

  << Ai giúp mk k z>>

 • ngọc trang

  Cho 7,2g Mg vào 180g dd HCl có nồng độ 14,6%. Sau phản ứng thu được V lít H2 (ở đktc) và dd A.

  a) Viết PTHH

  b) Tính V

  c) Tính C% của các chất có trong dd.

 • Nguyen Ngoc

  Bài 1:Hòa tan 10 gam CuO trong dd axit H2SO4 24,5%vừa đủ, làm lạnh dd này xuống nhiệt độ thấp thấy tách ra 15,625 gam tinh thể T, phần dd bão hòa lúc này có C% =24,54%

  Bài 2:Cho 38,2gam hỗn hợp 2 muối cacbonat tác dụng với dd HCl dư thu được 6,72 lít khí. Tính khối lượng muối thu được

 • nguyen bao anh

  FexOy + CO -------> ?????????

 • Nguyễn Lê Tín

  FexOy+CO------->?????

 • Lê Tấn Vũ

  Để thử hoàn toàn 24g hỗn hợp Fe2O3 và CuO cần dùng 8,96 lít khí CO ở đktc.Tính thành phần phần trăm về khối lượng xuất mỗi axit trong hỗn hợp ban đầu.Thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong chất rắn thu được sau pư

  nếu thấy đổi CO bằng khí H2 thì thể tích khí H2 cần dùng là bao nhiêu?

 • Tra xanh

  FeCl3 ----> Fe2(CO3)3